קבוצות רכישה

לאור ניסיונם הרב של השותפים בכל תחומי הנדל”ן, צבר המשרד מומחיות ייחודית בתחום ליווי קבוצות משקיעים וקבוצות הרכישה, החל בשלבי רכישת המקרקעין, המשך בתכנונם ובבנייתם וכלה ברישום היחידות הבנויות על שם הרוכשים.

הליווי המשפטי של המחלקה כולל את הכנת הסכם השיתוף בין בעלי הקרקע (קבוצת הרכישה), ייצוג וליווי בהסכם של רכישת הקרקע (בין אם רוכשים אותה מאדם פרטי ובין אם מדובר במכרז של מנהל מקרקעי ישראל), ייצוג ויעוץ בתחום המיסוי, הכנת מכרז/ים עבור כל קבוצת רכישה (בעלי הקרקע) לצורך בחירת יועצים (מפקח, אדריכל וכיו"ב) וכן קבלן / קבלני ביצוע, ליווי וייצוג מול גופים פיננסיים על מנת לקבל מימון להשלמת הפרויקט וכן ייעוץ וייצוג בענייני תכנון ובנייה ועד להשלמת הפרויקט.

השאירו פרטים: