עסקאות מכר ושכירות

כמשרד הדוגל במתן יחס האישי ללקוחותיו, משרדנו מלווה גם בעלי זכויות פרטיים המבקשים לרכוש או למכור נכסי מקרקעין מסוגים שונים או לשכור ולהשכיר נכסים מסוג זה.
הניסיון הרב שנצבר במשרדנו, מאפשר לנו להעניק ללקוחותינו שירות מקצועי ומהיר, תוך שיתוף כל הידע המקצועי שצבר משרדנו בכל סוגי העסקאות, לרבות בעסקאות יד שניה, עסקאות רכישת דירה מקבלן, עסקאות שבהן הזכות בדירה הינה בעלות רשומה בטאבו, עסקאות בהן הזכות הנמכרת הינה חכירה מרשות מקרקעי ישראל או כל גוף אחר וכן עסקאות שכירות.

השאירו פרטים: